دستگاه آج کوبه ای - گل‌آرا

دستگاه آج کوبه ای

دستگاه آج مفتول

خصوصیت ویژه این ماشین استفاده همزمان از چهار نوع آج مختلف می باشد که امکان ایجاد هزاران نقش مختلف ترکیبی را روی مفتول فراهم می کند. مجهز به 4 موتور فوق دقیق همراه با کنترل کننده plc که امکان حرکت میلیمتری را فراهم کرده تا بتوان طرحهای پیچیده را با کمترین ضایعات ایجاد کرد.