دستگاه دانه پیچ با سیستم کامپیوتری - گل‌آرا

دستگاه دانه پیچ با سیستم کامپیوتری

دستگاه دانه پیچ مخصوص توخالی سازی با سطح مقطع های مختلف و با سرعت بالا و دقت زیاد محهز به سیستم کنترل PLC جهت افزایش بهره وری و تسهیل عملیات کار با دستگاه