دستگاه پرداخت و جلای طلا مدل ویبره - گل‌آرا

دستگاه پرداخت و جلای طلا مدل ویبره

دستگاه پرداخت فینچم مدل ویبره جهت عملیات پرداخت و جلای طلا طراحی و تولید شده است. و در دو نوع کاسه ای استیل و پلی اوراتان موجود می باشد. نوع استیلدر وزن های 110 لیتر، 160 لیتر ، 210 لیتر، 310 لیتر و 610 لیتر و نوع پلی اوراتان در وزن های 15 لیتر و 50 لیتر ارائه شده است.