جی بی مکانیکا

دستگاه آج کوبه ای

دستگاه آج کوبه ای یا آج مفتول با سری چرخان جهت آج زنی مفتول و لوله های توپر با سطح مقطع های متفاوت. قطر مفتول از ۵۰ میکرون تا ۳ میلیمتر  


اطلاعات بیشتر

دستگاه ساخت مفتول تو خالی طلا یا جازن

دستگاه ساخت مفتول توخالی طلا یا جازن جهت ساخت انواع زنجیرهای تو خالی با استفاده از تکنیک روکش کردن ورق طلا بر روی مفتول مسی، آهن کم کربن (فرو) و تنبک با ابعاد ۵ میلیمتر تا ۸ میلیمتر و ضخامت ورق طلای ۲۰ میکرون تا ۸۰ میکرون.


اطلاعات بیشتر